•  

  TẦM NHÌN

  Trở thành công ty cung cấp hạ tầng thanh toán hàng đầu tại Việt Nam

 •  

  SỨ MỆNH

  Xây dựng hạ tầng thanh toán chuyển mạch và bù trự tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ (ACH), hoàn thiện hạ tầng thanh toán Quốc gia .

  Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại, tiện ích với chất lượng dịch vụ quốc tế; phục vụ mọi ngành nghề kinh tế và hướng tới mọi người sử dụng.

  Tiên phong hình thành xu hướng và thúc đẩy thói quen dùng thẻ nội địa và tài khoản thanh toán thay cho tiền mặt tại Việt Nam

​​​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam