Tính quốc gia – tính hiện đại và tiện lợi – chữ tín là ba (3) giá trị cốt lõi, nền tảng để NA​​PAS xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển công ty gắn với thương hiệu thanh toán thẻ nội địa mạnh và bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của các ngân hàng, đối tác và cổ đông.

 •  

  Tính quốc gia

  Sản phẩm tài chính quốc gia, đại diện cho quốc gia, là niềm tự hào của thương hiệu Việt về thẻ thanh toán nội địa

 •  

  TÍNH HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN LỢI

  Thể hiện sự văn minh trong thanh toán, có thể chi tiêu tại nhiều điểm với nhiều chức năng, có mặt khắp mọi nơi; là sản phẩm dịch vụ thanh toán dành cho mọi người dân Việt Nam.

 •  

  CHỮ TÍN

  Có được sự tin tưởng của khách hàng nhờ chất lượng dịch vụ ổn định, đồng đều về hạ tầng liên thông dịch vụ, đa dạng về tiện ích thanh toán, có nhiều chức năng và an toàn bảo mật.

​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam