Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt nam
Vì một xã hội không tiền mặt.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được thành lập từ năm 2004, trên cơ sở đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành sáp nhận doanh nghiệp với Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink. NAPAS là đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của NAPAS là Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại.

NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 19.600 máy ATM, gần 360.000 máy POS phục vụ hơn 120 triệu chủ thẻ. Sản phẩm, dịch vụ của NAPAS có độ bao phủ tới tập khách hàng trực tiếp của hơn 100 tổ chức thành viên là các ngân hàng, công ty tài chính và trung gian thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức thanh toán quốc tế; hơn 200 đối tác là các đơn vị cung cấp dịch vụ công; các đơn vị chấp nhận thanh toán; các nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch, siêu thị, sàn giao dịch thương mại điện tử….

Với vai trò Trung tâm chuyển mạch tài chính quốc gia và cung ứng hạ tầng thanh toán bán lẻ cho nền kinh tế, NAPAS đã và đang phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán và đối tác cung cấp các dịch vụ thanh toán thông qua thẻ và tài khoản ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam. 


Các sản phẩm dịch vụ chính được NAPAS cung cấp bao gồm:

  • Dịch vụ Chuyển mạch thẻ NAPAS
  • Dịch vụ Cổng Thanh toán NAPAS
  • Dịch vụ Chuyển tiền nhanh NAPAS
  • ​​​​​ Dịch vụ Kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS​​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam